เว็บไชต์ที่น่าสนใจ
 

prominentengr.com เมนู
ข่าว โพรมิเนนท์ฯ
สมัครงาน

ข่าวสาร บริษัท โพรมิเนนท์ฯ
- ขณะนี้ บริษัทฯ กำลังเปิดรับสมัครผู้มีความสามารถเข้าเป็นพนักงานหลายตำแหน่ง ตั้งแต่ 9 พฤษภาคม 2556 ถึง 8 มิถุนายน 2556 ดูรายละเอียดในหน้า "สมัครงาน"

- Prominent Engineering Service is looking for competence person to join our organization many positions, apply from May 9, 2013 to June 8, 2013 details in page "Job Opportunity"

- ขณะนี้ บริษัทฯ กำลังเปิดรับสมัครผู้มีความสามารถเข้าเป็นพนักงานหลายตำแหน่ง ตั้งแต่ 9 พฤษภาคม 2556 ถึง 8 มิถุนายน 2556 ดูรายละเอียดในหน้า "สมัครงาน"

- Prominent Engineering Service is looking for competence person to join our organization many positions, apply from May 9, 2013 to June 8, 2013 details in page "Job Opportunity"

- บริษัทฯ จะปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้อัพเดตตลอดเวลา ต้องขออภัย ถ้าหากมีข้อมูลบางส่วนผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่อง ข่าวสารต่างๆทางบริษัทจะได้นำเสนอเพิ่มเติมเป็นระยะ

เอ็มซี มาโก้ แบนเนอร์
 
Untitled Document
บริษัท โพรมิเนนท์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด

Contact Form

ชื่อ - นามสกุล    
ที่อยู่    
อีเมล์    
โทรศัพท์    
เรื่อง    
รายละเอียด    


Company Address
PROMINENT ENGINEERING SERVICE CO.,LTD.
Address :
23/49 Soi Lersnimit 2, Bangna-Trad Rd.,Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540
Tel.
0-2740-2095 – 6 Fax: 0-2740-2097  
E-mail: pes1626@prominentengr.com & support@prominentengr.com
WebSite: www.prominentengr.com
Map: download map(pdf)

MC MACO (AMATANAKORN) CO.,LTD.
Address: 112/11 Mu 2, Bankao, Panthong, Cholburi 20160 
Tel:
0-3846-8778 – 9  Fax. 0-3846-8779
E- Mail: mcmacoamata@yahoo.com & mcmaco@prominentengr.com
WebSite: www.prominentengr.com
Map: download map(pdf)


Company Map :
 
 
 
PROMINENT ENGINEERING SERVICE CO.,LTD.
23/49 Soi Lersnimit 2, Bangna-Trad Rd.,Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540
Tel. 0-2740-2095 – 6 Fax 0-2740-2097

E-mail : pes1626@yahoo.com