เว็บไชต์ที่น่าสนใจ
 

prominentengr.com เมนู
ข่าว โพรมิเนนท์ฯ
สมัครงาน

ข่าวสาร บริษัท โพรมิเนนท์ฯ
- ขณะนี้ บริษัทฯ กำลังเปิดรับสมัครผู้มีความสามารถเข้าเป็นพนักงานหลายตำแหน่ง ตั้งแต่ 9 พฤษภาคม 2556 ถึง 8 มิถุนายน 2556 ดูรายละเอียดในหน้า "สมัครงาน"

- Prominent Engineering Service is looking for competence person to join our organization many positions, apply from May 9, 2013 to June 8, 2013 details in page "Job Opportunity"

- ขณะนี้ บริษัทฯ กำลังเปิดรับสมัครผู้มีความสามารถเข้าเป็นพนักงานหลายตำแหน่ง ตั้งแต่ 9 พฤษภาคม 2556 ถึง 8 มิถุนายน 2556 ดูรายละเอียดในหน้า "สมัครงาน"

- Prominent Engineering Service is looking for competence person to join our organization many positions, apply from May 9, 2013 to June 8, 2013 details in page "Job Opportunity"

- บริษัทฯ จะปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้อัพเดตตลอดเวลา ต้องขออภัย ถ้าหากมีข้อมูลบางส่วนผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่อง ข่าวสารต่างๆทางบริษัทจะได้นำเสนอเพิ่มเติมเป็นระยะ

เอ็มซี มาโก้ แบนเนอร์
 
Company Profile
บริษัท โพรมิเนนท์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด

         Prominent Engineering Service Co.Ltd. was founded in 1995 by experienced engineers in Construction, Renovation, Steel structure Fabrication and Installation works for electrical system, plumbing & sanitary system, air condition and ventilation system


         Prominent Engineering Service Co.Ltd. has developed into a diverse other services such as moving, installing or demolishing equipment/machinery and the engineering systems which concerned


                    Prominent Engineering Service Co.,Ltd. is the construction & engineering system installation providers of on-site operating engineers that controls, monitors and work for government and private business. Our scope of works included construction of buildings, factories, warehouse and installation of electrical, plumbing & sanitary and heating,ventilation and air condition.
 


Service for our clients who are in the Bangkok and around Thailand for government and private business . We provide all type of construction and engineering system.

              Prominent Engineering Service Co.,Ltd. operating philosophy is based on our belief that QUALITY and SERVICE are inseparably linked to excel in all that we do for our customers, employees, suppliers and the communities we serve by continuously improving the quality and value of our services, while increasing customer satisfaction, cost-effectiveness, accident prevention, financial performance and the overall competitiveness and value of our enterprise.
   
   
 
 
 
PROMINENT ENGINEERING SERVICE CO.,LTD.
23/49 Soi Lersnimit 2, Bangna-Trad Rd.,Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540
Tel. 0-2740-2095 – 6 Fax 0-2740-2097

E-mail : pes1626@yahoo.com